Wróć

Regulamin rozgrywek

o ?Puchar PragaDart?

Szczegółowy harmonogram rozgrywania turniejów (eliminacji i finałów), umieszczany będzie każdorazowo przed rozpoczęciem danej edycji na stronie internetowej środowiska ?PragaDart?, tj. http://www.dartwarszawa.pl w zakładce kalendarz.

Na całą edycję rozgrywek o ?Puchar PragaDart? składa się 7 turniejów eliminacyjnych i 1 turniej finałowy (Baraże, Finał i Turniej Otwarty).

Eliminacje do turniejów finałowych kolejnych edycji, co do zasady, będą rozgrywane
w czwartki. Dopuszczamy możliwość zmiany terminu turnieju na inne dni tygodnia, np. wtorki. Informacja o ewentualnej zmianie terminu zostanie przekazana Zawodnikom w najszybszym możliwym terminie.

Finały kolejnych edycji, co do zasady, będą rozgrywane w soboty. Dopuszczamy możliwość zmiany terminu turnieju na inne dni tygodnia, np. niedziele. Informacja o ewentualnej zmianie terminu zostanie przekazana Zawodnikom w najszybszym możliwym terminie.

Miejscem rozgrywek (eliminacji, baraży, finałów i treningów) będzie klub ?Znośna Lekkość Bytu? zlokalizowany w Warszawie przy ul. Lubelskiej 30/32. Dopuszczamy możliwość zmiany miejsca rozgrywek. Informacja o ewentualnej zmianie miejsca rozgrywek zostanie przekazana Zawodnikom w najszybszym możliwym terminie.

Mecze (legi) co do zasady będą rozgrywane w systemie 501 pkt. ?double out?.

Mecze rozpoczynamy rzutami do środka tarczy, które decydują o kolejności zawodników w trakcie legów wchodzących w skład danego meczu.

Przy rzuceniu przez Zawodnika wartości potrójnych i podwójnych (kończących lega), przed wyjęciem lotek i wpisaniem wyników w komputerze, należy jednoznacznie pokazać przeciwnikowi jakie wartości zostały rzucone.

W jednej z siedmiu eliminacji (zazwyczaj 4) danej edycji mecze (legi) będą rozgrywane w systemie 501 pkt. ?double in ? double out?. Dopuszczamy możliwość zmiany systemu rozgrywek. Informacja o ewentualnej zmianie systemu zostanie przekazana Zawodnikom w najszybszym możliwym terminie.

Rozgrywki prowadzone przez ?PragaDart? systemem gry ?double in ? double out? to zawody polegające na rozpoczęciu, jak i zakończeniu lega/meczu wartością podwójną. Istnieje możliwość zakończenia lega ?automatycznie?, w przypadku gdy jeden z graczy oddał przynajmniej jeden rzut do wartości podwójnej, równocześnie drugi z graczy nie przekroczył 170 punktów do końca i została osiągnięta ostatnia kolejka.

Organizatorzy dopuszczają możliwość 30-minutowego spóźnienia się Zawodnika na turniej eliminacyjny (po wcześniejszej rozmowie telefonicznej o organizatorami). Przekroczenie powyższego czasu skutkuje dyskwalifikowacją.

Turnieje eliminacyjne, co do zasady, rozpoczynają się o godz. 19.00.

Baraże rozpoczynają się o godz. 10.00.

Turniej finałowe rozpoczynają się o godz. 11.00.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby podane godziny rozpoczęcia zmagań zostały dotrzymane.

Każda ?eliminacja? składa się z jednego turnieju rozgrywanego systemem ? grupy + single ko.

W grupach zawodnicy rozegrają mecze ?każdy z każdym? do dwóch wygranych legów ?Bof3?.

W fazie pucharowej mecze będą rozgrywane do trzech wygranych legów ?Bof5?.

Mecz finałowy będzie rozgrywany do 4 wygranych legów ?Bof7?.

Zawodnicy zostaną rozlosowani w grupach (do 28 zawodników ? 4 grupy, powyżej 28 zawodników ? 8 grup).

Z grupy, do fazy pucharowej, wychodzi dwóch najlepszych zawodników.

O kolejności zajętych miejsc w grupach decydują wygrane mecze, następnie różnica w legach, wynik meczu między określonymi Zawodnikami w razie konieczności większa liczba wygranych legów.

Wyróżniamy dwa rodzaje rozgrywek podsumowujących edycję:

Finał ? bierze w nim udział 12 zawodników z całego cyklu.

Turniej Otwarty ? biorą w nim udział Zawodnicy, którym nie udało się zakwalifikować do Finału, wszystkie osoby biorące udział w turniejach eliminacyjnych o ?Puchar PragaDart? oraz osoby zaakceptowane przez organizatorów, które dotychczas nie były uczestnikami rozgrywek o ?Puchar PragaDart? a wyrażają chęć współzawodnictwa.

Finał rozgrywany jest zgodnie z zasadami pojedynków ?każdy z każdym?. Ilość legów wymaganych do zwycięstwa w pojedynczym meczu finałowym, ustalana jest przez organizatorów, każdorazowo przed rozpoczęciem rozgrywek podsumowujących edycję (Bof7,Bof5 ?). Pojedyncze spotkanie musi wyłonić Zwycięzcę. Nie dopuszcza się wyniku ex aequo, również w tabeli kończącej Finał.

O kolejności zajętych miejsc w Finale decydują wygrane mecze, następnie różnica w legach i na końcu, w razie konieczności, wynik meczu między określonymi Zawodnikami. W przypadku trzech zawodników o tej samej liczbie punktów uniemożliwiających wyłonienie Zwycięzcy, decyduje jeden leg 501 double out rozgrywany przez Zawodników do jednej tarczy.

Formuła rozgrywania Turnieju Otwartego ustalana jest przez organizatorów, każdorazowo przed rozpoczęciem Turnieju, w zależności od liczby Zawodników i możliwości lokalowych (najczęściej turniej rozgrywany jest systemem prawa-lewa lub systemem grupowym).

Baraż jest turniejem skierowanym do Zawodników, którzy nie osiągnęli wystarczającej liczby punktów (kwalifikujących do Finału), jednakże ich frekwencja w minimum 4 eliminacjach, umożliwia start w barażach i potem ewentualnie w Finale.

W Finale zagrają Zawodnicy, startujący w kwalifikacjach (minimum 4), zajmujący po eliminacjach miejsca 1-7 oraz jako 8 Zawodnik zwycięzca Turnieju Otwartego poprzedniej edycji, jeżeli był obecny minimum na 6 turniejach eliminacyjnych. Liczbę 12 zawodników biorących udział w Finale uzupełniają zwycięzcy baraży.

Jeśli Zawodnik zajmujący miejsca 1-7 po zakończeniu eliminacji zgłosi swoją nieobecność w turnieju finałowym, jego absencja zwiększa liczbę miejsc finałowych możliwych do obsadzenia w barażu. W przypadku obsadzenia wszystkich 12 miejsce finałowych przez osoby zajmujące miejsca 1-7, baraże nie będą organizowane. Organizatorzy dopuszczają również możliwość zwiększenia miejsc w ścisłym finale jeśli liczba osób zajmujących miejsca 1-7 przekroczy 12.

Zawodnik, który przystąpił do turnieju eliminacyjnego lub finałowego i zrezygnował z dalszej gry w trakcie trwania turnieju, zostaje zdyskwalifikowany w danym dniu i otrzymuje 0 punktów, mimo nawet wysokiej lokaty zajmowanej do chwili poddania (nie przystąpienia) do kolejnego meczu. Przypadki konieczności wcześniejszego wyjścia będą rozpatrywane indywidualnie.

Wyróżniamy trzy rodzaje osiągnięć dodatkowych:

MAX ? jest to zdobycie 3 lotkami w jednej kolejce najwyższej możliwej ilości punktów, tj. 180 pkt.,
QD ? jest to zakończenie lega poniżej 20 lotki,
HF ? jest to zakończenie lega powyżej 100 pkt.

Punktacja turniejów organizowanych przez PragaDart:

Eliminacje punktacja do 28 zawodnikówEliminacje punktacja pow. 28 zawodnikówPunktacja FinałuPunktacja Turniej OtwartyOsiągnięcia
MiejscePkt.MiejscePkt.MiejscePkt.MiejscePkt.OsiągnięciePkt.
12012014018QD2
218218236241801
316316332HF1
414414428
5 - 8125 - 812524
9 - 12109 - 1610620
13 - 16817 - 248716
17 - 20625 - 326812
21 - 24433 - 404
25 - 28241 - 482

Dodatkowych 7 punktów do Klasyfikacji Generalnej otrzymuje każdy Zawodnik, za udział w turnieju eliminacyjnym, z wyjątkiem tych zawodów, w których Zawodnik zrezygnował z dalszego udziału w turnieju w trakcie jego trwania.

W rozgrywkach barażowych nie są naliczane punkty do Klasyfikacji Generalnej za udział, wygrane, jak również za dodatkowe osiągnięcia tzw. wybryki.

Organizatorzy po zakończeniu rozgrywek podsumowujących edycję, tego samego dnia nagradzają laureatów turniejów i konkursów.

Nagrody, których zawodnicy nie odbiorą w dniu zakończeniu rozgrywek podsumowujących edycję, przepadają na korzyść organizatora.

Uczestnik jest zobowiązany uiścić wpisowe przed rozpoczęciem Turnieju.

Osoby, które spóźnią się na turniej i zadeklarują wcześniej swój udział w turnieju poprzez kontakt telefoniczny są zobowiązane dokonać wpłaty wpisowego, tuż po przybyciu do miejsca przeprowadzania rozgrywek.

Wpisowe nie obowiązuje w turniejach podsumowujących edycję.

Organizatorzy każdorazowo, w dniu rozpoczęcia danej edycji rozgrywek (I eliminacja), podadzą kwotę stanowiącą pulę przewidzianą na nagrody.

Na Klasyfikację Generalną sezonu składać się będą:
Punkty zdobyte, osiągnięte przez Zawodników w każdej z eliminacji.
Punkty za udział, w każdym turnieju eliminacyjnym.
Rezultaty osiągnięte przez Zawodników w turniejach podsumowujących edycję.
Punkty osiągane przez Zawodników za tzw. ?osiągnięcia wyjątkowe?, w eliminacjach i turniejach podsumowujących edycję (opisane w pkt. 25 regulaminu).

Ewentualne prośby Zawodników o odstępstwa od powyższego regulaminu (mające charakter incydentalny) będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów rozgrywek o ?Puchar PragaDart?.

Zawodnik biorący udział w rozgrywkach wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).

System prowadzenia rozgrywek, punktacja zawodów, relacje z ich przebiegu (tekstowe, fotograficzne i video) stanowią własność PragaDart Warszawa i podlegają prawnej ochronie.

Wszyscy Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach w sezonie 2015/2016 mają obowiązek zapoznać się z postawieniami powyższego regulaminu.

Zawodnik poprzez uczestnictwo w turniejach organizowanych przez ?PragaDart? w sezonie 2015/2016 potwierdza, że zapoznał się z powyższym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w nim zawartych.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie w trakcie trwania sezonu. Informacja o ewentualnej zmianie regulaminu zostanie przekazana Zawodnikom w najszybszym możliwym terminie.

Powyższy regulamin stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) oraz ochronie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Zabrania się wykorzystania autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowania i rozpowszechniania całości lub części powyższego regulaminu bez pisemnej zgody autora.