Wróć

Praska Liga Cricket`a

Regulamin

Postanowienia Ogólne:

Organizatorem rozgrywek będących przedmiotem niniejszego regulaminu jest firma :

PragaDart Warszawa

Miejsce prowadzenia rozgrywek:

Klub ?Znośna Lekkość Bytu?; Warszawa

Koszt wpisowego od zawodnika biorącego udział w rozgrywkach wynosi 90 PLN – i jest płatny do dnia rozpoczęcia rozgrywek tj. 4.10.2016r.

Zasady rozgrywek:

Rozgrywki Praskiej Ligi Cricket`a zostaną podzielone na trzy rundy:

Runda jesienna ? 4 sesje spotkań + sesja uzupełniająca;

Runda wiosenna (rewanżowa) ? 4 sesje spotkań + sesja uzupełniająca;

Runda finałowa.

W rundzie finałowej zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy:

Grupa A ? zawodnicy którzy po dwóch rundach zajęli miejsca od 1 ? 7;

Grupa ?Lucky Loosers? ? pozostali zawodnicy.

Rozpoczynając rundę finałową zdobycz punktowa zawodników zostanie podzielona przez dwa, przy czym wynik nieparzysty zostanie zaokrąglony w górę.

O kolejności miejsc decydują wygrane mecze, następnie różnica w legach i na końcu, w razie konieczności, wynik meczu między określonymi zawodnikami.

W przypadku trzech zawodników o tej samej liczbie punktów uniemożliwiających wyłonienie zwycięzcy, decyduje jeden leg rozgrywany przez zawodników do jednej tarczy.

W rundzie finałowej przy równej liczbie punktów decyduje wyższe miejsce po rundzie zasadniczej.

Terminy rozgrywek:

Mecze Praskiej Ligi Cricket`a rozgrywane będą co do zasady we wtorki.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów.

Terminy rundy jesiennej zostały podane na stronie internetowej www.dartwarszawa.pl oraz na Fb: www.facebook.com/dartwarszawa

Terminy rundy wiosennej oraz rundy finałowej zostaną podane do końca stycznia 2017r.

Każdy z zawodników do godz. 10.00 w poniedziałek poprzedzający termin sesji otrzyma drogą mailową oraz w formie wydarzenia na Fb informację dot. meczy wyznaczonych do rozegrania.

 Nieobecności zawodników:

Każdy zawodnik ma prawo jednej nieobecności w trakcie rundy rozgrywek.

Zgłoszenie nieobecności powinno nastąpić nie później niż do godziny 20.00 w niedzielę poprzedzającą termin sesji.

Niezgłoszenie nieobecności lub niestawienie się na rozgrywki w wyznaczonym terminie będzie skutkowało walkowerem, bez możliwości dogrania w innym terminie.

Zawodnik rozegra mecze zaległe wynikające ze zgłoszonej absencji w sesji uzupełniającej, która zostanie rozegrana jak ostatnia w każdej rundzie rozgrywek.

Zasady rozgrywania spotkań:

Podczas każdej sesji spotkań zawodnik rozegra 2 ? 4 meczy.

Każdy mecz rozgrywany będzie na dystansie czterech legów.

Możliwe wyniki 4:0, 3:1, 2:2.

Za zwycięstwo 2 pkt., remis 1 pkt, przegrana 0 pkt.

Każdy leg składa się maksymalnie z 15 kolejek rzutów.

Celem gry jest tzw. zamknięcie wszystkich punktów i uzyskanie wyniku wyższego lub równego przeciwnikowi.

 Nagrody:

Grupa A

I – IV miejsce ? nagroda rzeczowa;

V ? VII miejsce ? pamiątka uczestnictwa.

Grupa ?Lucky Loosers?

I – II miejsce ? nagroda rzeczowa;

III ? VI miejsce ? pamiątka uczestnictwa.

Sytuacje nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

Życzymy wspaniałej zabawy !!!!

Powyższy regulamin stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) oraz ochronie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Zabrania się wykorzystania autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowania i rozpowszechniania całości lub części powyższego regulaminu bez pisemnej zgody autora.